Връзка към Cisco console от Ubuntu

След преминаване на мобилния лаптоп към Ubuntu дойде и един момент, който все отлагах поради своята специфика – конфигурация на cisco устройство през конзолен кабел. Дори и да изглежда съвсем проста задачка самата връзка, реално минава през доста интерфейси което леко ме притесняваше. Разбира се лаптопа ми няма сериен интерфейс, а ползвам някакъв USB to Serial адаптер. Оказа се, че настройката на връзка от Ubuntu през този адаптер е елементарна, разбира се като има от къде да прочетеш как става 🙂 Бързо и стегнато в няколко стъпки, като предполагам който му се наложи да прави такава връзка има начални познания.

1. Инсталация на minicom – sudo apt-get install minicom или инсталация от Ubuntu Software Center.

2. Свързване на USB адаптера. В официалното ръководство съветват да се свърже по време на boot на системата, при мен го разпозна и без да рестартирам. Каква марка е моя не се сещам вече, някакъв китайски от малко по-скъпите – 30лв.

3. Разпознаване на името на серийния порт – dmesg | grep tty или ls -la /dev/ | grep tty Ориентирате се за името по съдържанието на USB в устройствата. В повечето случай това е ttyUSB0.

4. Настройка на minicom – sudo minicom -s Стартира се един приятел интерфейс който се управлява много лесно с оказаните клавиши. В него променяме настройките на: line speed – 9600, hardware flow control – NO, serial device – dev/ttyUSB0, и запаметяваме конфигурацията като dfl – Save setup as dfl. Така ще запазим настройките за по-късна употреба.

5.Свързване към cisco устройството – свързваме конзлния кабел към адаптера и sudo minicom

Забележка: Използвана версия Ubuntu 10.04 LTS.

Cron jobs

Малко бележки и някой полезни функции по настройката на cron jobs в линукс.

Листинг: crontab -l

Редакция: crontab -e

Отваря файла с vi, в него корекция на cron-овете, запис и рестарт на cron услугата.

Особеност при изпълнение на bash скрипт в crontab – всички пътища до командите в скрипта трябва да са пълни. Например не се използва pidof, а /sbin/pidof.

Формат:

[min] [hour] [day of month] [month] [day of week] [program to be run]

Изхода от скрипт или команда може да се насочи към файл с помощта на >.
Ако искаме да добавя към края на файла се използва >>

Пример:
*/2 * * * * /root/neshtosi.sh > /var/log/neshtosi.log

*/2 * * * * /root/neshtosi.sh >> /var/log/neshtosi.log

Първия ред на всеки две минути изпълнява скрипта и презаписва файла neshtosi.log, втория ред добавя към края на файла.

Счупен MySQL след update

MySQL Всичко си има първи път. В събота обнових локалния си сървър от openSuSe 11 до версия 11.1 с цел да оеднаквя всички инсталации които поддържам. Update-а си мина нормално и след него привидно всичко си работеше. Днес обаче сървъра си тръгва нормално но MySQL не приема никакви връзки. Просто казва немога да се вържа поради грешна парола и това е. Всякакви опити за safe mod и смяна на паролата на root пропадат, и в safe mod не иска клиента да се върже. Поради неизяснените причини и повреда прибегнах до по драстични мерки които обаче се оказаха достатъчно ефективни. MySQL пази файловете с базите в поддиректории в /var/lib/mysql

За целта на упражнението за подкарване на отново работещ сървър MySQL: Read more Счупен MySQL след update