Кръгът на живота и философията на „цъкането“

Отново е четвъртък, един от поредните дни, леко скучен, сякаш времето е спряло и нищо не се случва. Как не се намери някой да счупи нещо, някоя секретарка да се обади да зададе глупав въпрос или просто нещо да се случи. Всеки е имал такива дни нали!? За да не заспя на бюрото си прибягвам до „прекомерно използване на Интернет“ и до „цъкане“. Чували сте тази думичка предполагам? Обикновено се използва при описване на безцелни дейности около използване на компютър с достъп до Интернет.Често се случва и когато се обадиш на познат да го видиш какво прави да каже „цъкам си тука“ или нещо от сорта. И така малко по малко, набирайки все повече „цъквания“с мишката стигнах до една много интересна картинка озаглавена „The Circle of No Life“. Потърсих още малко и намерих и български вариант на нея. Загледах се внимателно и останах втрещен. Вътре в кръга няма нищо друго освен времето, а по периферията му 21 иконки. Мамка му, знам всички какво означават.

Read more Кръгът на живота и философията на „цъкането“